top of page
Placemaking & place branding 
foto%2020-02-2019%2016%2055%2052_edited.

Hoe we stedelijke plekken ervaren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stad op ooghoogte en de kwaliteit van de publieke ruimte (de hardware), maar ook de software (de programmering van publieke ruimte) en de mindware (de branding) van plekken bepalen het succes in het aantrekken en behouden van bewoners, bezoekers, en bedrijven. Met het onderzoeken en adviseren van stedelijke plekken hou ik me bezig vanuit verschillende aandachtspunten:

 

  • Publieke ruimte en placemaking: de waarde van publieke ruimte kan niet worden overschat. Toch wordt publieke ruimte veronachtzaamd door eigenaren, ontwerpers en ontwikkelaars, of door een doorgeschoten vercommercialisering te homogeen. Voor gemeenten, ontwikkelaars, de European Placemaking Week en Placemaking Europe gaf ik workshops om anders naar de publieke ruimte te kijken. Goede publieke ruimte is de investering waard en kan zichzelf terugverdienen zo laten cases zien.

  • Plaatsgebonden identiteit: essentieel bij stedelijke ontwikkeling, omgevingsvisies en branding is de verankering in de identiteit van de plek. In advies- werksessies help ik gemeenten, private en maatschappelijke gebiedsontwikkelaars om het lokale DNA (identiteit) van de plek te duiden en op basis daarvan hun verhaal en fysieke plannen te ontwikkelen. Dit heb ik gedaan voor onder meer de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Zomerhofkwartier in Rotterdam, of het college van B&W en de gemeenteraad van Den Helder. Identiteit is een meervoudig begrip dus vraagt om definitieproces waarbij meerdere partijen in meerdere fases zijn betrokken.  

  • Omgevingsvisies: gemeenten en regio’s worden in het kader van de omgevingswet gevraagd een omgevingsvisie te maken. Zo hielp ik Provincie Flevoland en de Gemeente Rotterdam bij het ontwikkelproces van de omgevingsvisie. 

  • Het verhaal van de stad als uithangbord én als lerende ervaring: grote (binnen)stedelijke projecten en transities vragen om een beschrijving waarin de stad niet alleen het heden laat zien, maar ook het proces daarnaar toe. Zo hielp ik de Gemeente Zaanstad met het optekenen van het verhaal over de transitie van de binnenstad (project Inverdan) en de gemeente Delft (Raad van Advies) van de Delftse Spoorzone. Dergelijke verhalen dien om zelf en door anderen van te kunnen leren en te benutten voor toekomstige transities.

  • Citymarketing en regio-branding: om plekken aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers en bedrijven is marketing van belang die niet gaat over een dun laagje branding, maar om een verankerde doordachte strategie ontwikkeld met uiteenlopende partijen. Met collega Gert-Jan Hospers van de Radboud Universiteit en Stichting Stad & Regio publiceerden we een boek over citymarketing en hielpen we regio’s, zoals MRDH en Innovation Quarter, en steden, zoals Leiden, met hun branding. 

 

Lees meer over dit thema in het interview dat ik voor het tijdschrift Amuse gaf:

Enkele van mijn publicaties over deze onderwerpen:

img_2365_edited.jpg
bottom of page