top of page

Essay Financiering Gebiedstransformaties

Onlangs verscheen samen met collega's een essay over Financiering voor gebiedstransformaties.


De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is zo complex en veelomvattend, dat het vaak afschrikt om je hierin te verdiepen. Een duik in de financiering helpt echter meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van transformatieplannen. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreven we het essay Financiering van gebiedstransformatie om deze koudwatervrees weg te nemen.


Heb je mooie plannen om een verouderd of onderbenut industrieterrein of kantorengebied te transformeren? Misschien wil je een nieuwe woon(-werk)locatie creëren en hebben jullie diverse maatschappelijke en duurzame ambities geformuleerd. De nieuwe wijk moet bijvoorbeeld inclusief, gezond, aardgasvrij en klimaatadaptief worden. Maar zonder deugdelijke financiering komt niets van die plannen van de grond. En alleen met voldoende kennis kun je realistische transformatieplannen ontwikkelen en sturing geven aan de uitvoering daarvan.

Het essay Financiering van gebiedstransformatie helpt de kennis van financieringsvormen vergroten. Het essay verkent, schetst en ordent verschillende mogelijkheden voor de financiering van binnenstedelijke gebiedstransformatie. Daarbij gaan de onderzoekers van TU Delft dieper in op de financiële haalbaarheid van projecten en de financieringsrollen van de verschillende partijen. Ook worden de verschillende gemeentelijke bekostigingsstrategieën belicht, zoals de twee nieuwe systemen kostenverhaal en welke financiële bijdragen je kunt eisen als gemeente. Daarnaast worden de mogelijkheden van revolverende fondsen en GebiedsInvesterinsZones (GIZ) onderzocht en laten de onderzoekers zien dat je vanuit meervoudige waardecreatie andere investeringsafwegingen moet maken bij de financiering van stedelijke transformatieprojecten.
Comments


bottom of page